Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2013 ]

Aρ. πρωτ.: 24863/3163/23.7.2013 Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους

(Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Aρ. πρωτ: 24863/3163

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ
Δ/ΝΣΗ Δ24
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Tαχ. Kώδικας: 101 82 AΘHNA
Πληροφορίες
Tηλέφωνο: 210 3214310
Fax: 210 3214310
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ypakp.gr

Θέμα: Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους

Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία σύμφωνα και με την υιοθετείσα εθνική στρατηγική πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε όλες τις επιχειρήσεις. Στην επίτευξη της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των επιχειρήσεων και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων η συμβολή του τεχνικού ασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (διατάξεις που κωδικοποιήθηκαν με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία – ν.3850/2010) - δόθηκε το δικαίωμα οι ίδιοι οι εργοδότες, υπό προϋποθέσεις, να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα του ΤΑ στην επιχείρησή τους εφόσον επιμορφωθούν σχετικά.

Με την 11453/1284/16.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣΛ-ΩΗΙ) Εγκύκλιο του υπουργείου μας και αποβλέποντας στη μείωση του διοικητικού άχθους, της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους καθορίσθηκαν σχετικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον ίδιο τον εργοδότη στην επιχείρησή του.

Μετά το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, να επιμορφωθούν οι ίδιοι οι εργοδότες ως τεχνικοί ασφάλειας και τις επιστολές φορέων με τις οποίες επισημαίνεται η αναγκαιότητα συνέχισης της εν λόγω επιμόρφωσης, παρατείνεται η προθεσμία που είχε δοθεί με την παραπάνω εγκύκλιο έως το τέλος του έτους 2013.


O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο