Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1998 ]

ΠΟΛ.1152/22.5.1998 Διάρκεια έγγραφης εγγύησης του κατασκευαστή - εισαγωγέα φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) ή συστήματος

(Διάρκεια έγγραφης εγγύησης του κατασκευαστή - εισαγωγέα φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) ή συστήματος)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 22 Μαΐου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1062294/3126/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.22/05/1998/ ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.:1149

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ.: 1056955/2805-19/0016/ΠΟΛ. 1134/7.5.98 εγκύκλιος.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 (τελευταίο εδάφιο) του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'), όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 2 του Ν.2579/1998.
2. Την υπ' αριθ. 1016031/103/0015Β/5.2.1998 (ΦΕΚ 120/Β') ΑΥΟ "Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων".
3. Την υπ' αριθ. Σ.2906/181/25.11.1988 (ΦΕΚ 934/Β') ΑΥΟ.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την ανάγκη προσαρμογής του χρόνου παροχής της εγγύησης με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1, προτελευταίο εδάφιο του Ν.1809/1988.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αντικαθίσταται ο όρος Ι-2 της υπ' αριθ. Σ.2906/181/25.11.1988 (ΦΕΚ 934/Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ως εξής:

"2. Η εγγύηση παρέχεται στον αγοραστή που αναγράφεται στην παρούσα, ισχύει για οκτώ χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της φ.τ.μ. και αφορά επίσης στην ύπαρξη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και στην εξασφάλιση υποδομής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και στην επαναφορά σε ομαλή λειτουργία της μηχανής, με δαπάνες του χρήστη".

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο