Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00/105/18.7.2013 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων των συνταξιούχων

(Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων των συνταξιούχων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 18/7/2013
Αριθ. Πρωτ. Σ00/105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων των συνταξιούχων.

Σχετ: Η εγκύκλιο 40/13

Με την ως άνω εγκύκλιο, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθ. 18 του ν. 4144/2013, σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής - από 1/3/2013 - στις αποφάσεις συνταξιοδότησης του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. των συνταξιούχων και των συζύγων τους.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών κατά το χρονικό διάστημα από την ψήφιση της διάταξης, στις 18/4/2013 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των οδηγιών με την εγκύκλιο 40/13 (8.7.2013), αρμόδιοι για τη συμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων (Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.) στις αποφάσεις συνταξιοδότησης θα είναι τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων, για όσες περιπτώσεις εστάλη ενημερωτικό σημείωμα στους συνταξιούχους από τα Τμήματα Απονομών για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να αποστείλουν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων.

Η Δ/νση Εκμετάλλευσης και η Η.ΔΙ.Κ.Α. θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία πεδίου αναγραφής Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. συζύγου στα έντυπα αναγγελίας (ΔΑΝΣ και ΔΑΜ).


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο