Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1109055 ΕΞ 8.7.2013 Διακατεχόμενο καστανόδασος

(Διακατεχόμενο καστανόδασος)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1109055 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375890
FAX:2103375834
e-mail:[email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ: Διακατεχόμενο καστανόδασος.

Σε απάντηση του εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3427/2005, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ ……………….., στα διοικητικά όρια της ……………. υπάρχει ένα καστανοδάσος, το οποίο έχει αναγνωρισθεί σαν διακατεχόμενο από τους κατοίκους της κοινότητας ……., στο οποίο έχει εγκριθεί η απόληψη δενδρυλλίων ελάτης για χριστουγεννιάτικά δέντρα ως δευτερεύουσα κάρπωση.

Τόσο στον αστικό κώδικά όσο και στη σχετική νομοθεσία δεν υπάρχει ρητός νομοθετικός ορισμός της έννοιας του θεσμού των διακατεχόμενων δασικών εκτάσεων και του αντίστοιχου δικαιώματος που απορρέει από αυτόν.

Τα διακατεχόμενα εδάφη ανήκουν, κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα, στο Δημόσιο και οι διακάτοχοι ασκούν περιορισμένα δικαιώματα κάρπωσης, στερούμενοι του δικαιώματος χρησιμοποίησης των εκτάσεων, για άλλους πλην της δασικής εκμετάλλευσης σκοπούς.

Το Ν.Σ.Κ. δέχθηκε ειδικότερα, με την Γνωμ. 845/1970, ότι η προσωρινή διαχείριση των δασών, που διακατέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα «ουδέν οιασδήποτε μορφής ενοχικόν ή εμπράγματον δικαίωμα προσπορίζει αύτη υπέρ οιουσδήποτε». Συνακόλουθα οι διακάτοχοι δασικών εκτάσεων, που ανήκουν στο Δημόσιο, ασκούν περιορισμένα δικαιώματα κάρπωσης, τα οποία δεν είναι ούτε εμπράγματα ούτε ενοχικά, παρόλο του ότι αναμφισβήτητα έχουν περιουσιακή αξία και υπόκεινται στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Επιπλέον, δεδομένου του περιορισμένου χαρακτήρα της κάρπωσης που παρέχει, το δικαίωμα διακατοχής δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την επικαρπία, κύριο και ουσιαστικό γνώρισμα της οποίας είναι η πλήρης χρήση και κάρπωση του ξένου πράγματος. ( βλέπε για τα ανωτέρω σελ. 343 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ- ΔΩΡΕΩΝ- ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ» του Γ.Π. Παναγιωτόπουλου, τόμος Α’, έκδοση Β’, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας).

Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον το διατατεχόμενο καστανόδασος ανήκει στην πλήρη κυριότητα του Δημοσίου, δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του προσώπου που το καρπούται.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο