Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2013 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 34/18.7.2013 Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993

(Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 18 /07 /2013
Αρ. πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 12/1153972

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
O.A.E.E.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274375
ΦΑΞ : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 34

ΘΕΜΑ: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993

ΣΧΕΤ : α) Ν. 3863/2010 ( ΦΕΚ 115/2010 )
β) Ν. 2084/1992

Η υπ΄αρ. 33/97 εγκύκλιος του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 2084/1992 και συγκεκριμένα :

1) Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την οριστικοποίηση των προσωρινών συντάξεων αναπηρίας των νέων ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον :

-- Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 12 ετία συνεχώς ή

-- Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 20 ετία διακεκομμένα, αλλά από 3 ετίας συνεχώς.

2) Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3863/2010, δηλαδή από 15.07.2010, παραμένουν ισχυρές οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά την τελική γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών, εφόσον :

Α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

Β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

3) Επίσης, προβλέπεται τροποποίηση των προϊσχυουσών διατάξεων ως ακολούθως :

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας υφίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται δε με τις ίδιες προϋποθέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη ή εφόσον οι επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο