Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1998 ]

ΠΟΛ.1148/22.5.1998 Τρόπος και χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε9 τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων του έτους 1997

(Τρόπος και χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε9 τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων του έτους 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Μαΐου 1998
Αρ.πρωτ.: 1062059/1005/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1148

ΘΕΜΑ: Τρόπος και χρόνος αποστολής των εντύπων Ε9 τροποποιητικών- συμπληρωματικών δηλώσεων του έτους 1997.

Με την παρούσα σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο αποστολής των Εντύπων Ε9 τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων του έτους 1997 προς επεξεργασία στο ΚΕΠΥΟ.

1. Τα αποσυσχετισθέντα Εντυπα Ε9 των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων του έτους 1997 θα πρέπει να διαχωριστούν στις ακόλουθες ομάδες:

Ομάδα Α': Εντυπα Ε9 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Ομάδα Β': Εντυπα Ε9 χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Τα έντυπα κάθε ομάδας θα αποσταλούν σε δέματα των 100 εντύπων με αρίθμηση από 1 έως 100 με μηχάνημα αρίθμησης και το καθένα από αυτά θα φέρει έναν αριθμό. Δίπλα από τον αριθμό αυτό να αναγράφετε το πλήθος των εντύπων που απαιτήθηκε για την καταχώριση των ακινήτων του φορολογούμενου. Π.χ. εάν κάποιος φορολογούμενος έχει υποβάλει ένα Εντυπο Ε9, το οποίο κατά την ομαδοποίηση και αρίθμηση έλαβε τον αριθμό 72, τότε θα αναγράψετε 72/1.
Σε περίπτωση, όμως, που κάποιος φορολογούμενος έχει υποβάλει περισσότερα από ένα Εντυπα Ε9 (γιατί είχε τόσα ακίνητα, για την καταχώριση των οποίων απαιτείτο η συμπλήρωση δευτέρου και πλέον Εντύπων Ε9), τότε όλα τα έντυπα θα φέρουν τον ΑΦΜ του φορολογούμενου και τον ίδιο αριθμό αρίθμησης και μόνο στο πρώτο έντυπο θα αναγράφετε το πλήθος των εντύπων που έχει συμπληρώσει ο φορολογούμενος. Π.χ. κατά την υποβολή της δήλωσής του ο Α' χρειάστηκε τη συμπλήρωση τριών Εντύπων Ε9 προκειμένου να καταχωρίσει όλα του τα ακίνητα. Κατά την ομαδοποίηση των δηλώσεων Ε9 και την αρίθμησή τους ανά 100, το συγκεκριμένο έντυπο έλαβε τον αριθμό 85. Ο αριθμός 85 θα αναγραφεί σε όλα τα έντυπα και ο αριθμός 3 μόνο στο πρώτο από τα τρία.

Κάθε δέμα εξωτερικά θα αναγράφει:

α) Τον κωδικό της ΔΟΥ και
β) Τον ακριβή αριθμό Εντύπων Ε9, καθώς και την ομάδα Α' ή Β'.

3. Κάθε αποστολή δεμάτων των Εντύπων Ε9 θα συνοδεύεται με διαβιβαστικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα των Εντύπων Ε9 ανά ομάδα (Α' ή Β').

4. Τα δέματα θα τοποθετούνται σε σάκους διακίνησης με εμφανή εξωτερική ένδειξη ότι περιέχουν μόνο Εντυπα Ε9 τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων του έτους 1997.

5. Η αποστολή των παραπάνω εντύπων προς το ΚΕΠΥΟ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30.6.1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο