Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/384/9.7.2013 Διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λπ.

(Διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λπ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 9 / 7 / 2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 384

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λπ.»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 74/2010 και τα με αριθ. Γενικά Έγγραφα Ε/40/196/2010, Ε40/463/2011, & Ε40/740/2011

Βασική επιδίωξη και στόχος του Ιδρύματος είναι η περιστολή της εισφοροδιαφυγής και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.

Για το σκοπό αυτό και επειδή μετά από αξιολόγηση των τηρούμενων στοιχείων προέκυψε υψηλό ποσοστό παραβατικότητας και εικονικών ασφαλίσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρίνει αναγκαίο για την αντιμετώπιση του προβλήματος να διενεργείται κατά προτεραιότητα ουσιαστικός έλεγχος στις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Με στοχευμένες ενέργειες και ευθύνη των προϊσταμένων των τμημάτων εσόδων, θα πρέπει να προβαίνουν στον κατά προτεραιότητα έλεγχο ενεργοποιώντας και αξιολογώντας το ανθρώπινο δυναμικό των Υποκ/των, ώστε να είναι αποτελεσματικότερο το ελεγκτικό έργο.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι συμβάσεις εργασιών καθαρισμού και παροχής υπηρεσιών φύλαξης (μεταξύ εργολάβου και υπηρεσιών) που αποστέλλονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Δ/νσή μας, άμεσα μετά την διαβίβασή τους να αποτελούν βασικό αντικείμενο ελέγχου, να διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τα λοιπά στοιχεία της Α.Π.Δ., να ζητούνται στοιχεία για την ελεγκτική διαδικασία, προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας, παρουσιολόγια, στοιχεία από τις συμβάσεις, εργολαβίας (αναγκαίος αριθμός εργαζομένων, ωράριο, ημέρες εργασίας κ.λ.π.).

Σε κάθε περίπτωση κατά την διενέργεια του ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη εκθέσεις ελέγχου Ε.ΥΠ.Ε.Α., Σ.Ε.Π.Ε., επιτόπιοι έλεγχοι Υποκ/τος, τυχόν καταγγελίες απασχολούμενων ή τρίτων προσώπων όπως κάθε άλλο πρόσφορο συμπληρωματικό στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στην διεκπεραίωση των ελέγχων.

Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση των προαναφερομένων με ευθύνη του Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για την αποφυγή περιπτώσεων ασφάλισης που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική απασχόληση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο