Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1064996 ΕΞ 12.4.2013 Αυτοπαράδοση σκάφους

(Αυτοπαράδοση σκάφους)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 12.4.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1064996 ΕΞ 2013
ΕΙΣ:1041112/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Αυτοπαράδοση σκάφους

Σχετ: Το από 6.3.2013 έγγραφο ερώτημά σας

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας, σχετικά με την υποχρέωση για αυτοπαράδοση επαγγελματικού σκάφους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκομίσατε στην Υπηρεσία μας, αποκτήσατε το 2007 ένα σκάφος το οποίο αγοράσατε από ιδιώτες με ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης. Το σκάφος αυτό εισήχθη στην Ελλάδα το 2001 από τους ιδιώτες (προηγούμενοι ιδιοκτήτες) και κατά την εισαγωγή του καταβλήθηκε ο αναλογών ΦΠΑ στο τελωνείο. Μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού το καταθέσατε στη Δ.Ο.Υ. , η οποία εξέδωσε βεβαίωση απαλλαγής του σκάφους σύμφωνα με την Π.8271/87 (ενώ η πώληση από ιδιώτη είναι πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ). Στη συνέχεια, αφού χρησιμοποιήσατε το σκάφος ως επαγγελματικό, επιθυμείτε να το μετατρέψετε σε ιδιωτικό για προσωπική χρήση και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεστε, η Δ.Ο.Υ. προτίθεται να σας καταλογίσει ΦΠΑ στην αυτοπαράδοση, με την αιτιολογία ότι κατά την αγορά του σκάφους από εσάς σας δόθηκε η ανωτέρω βεβαίωση απαλλαγής από τον φόρο.

Ως παράδοση αγαθού θεωρείται η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου ή η ανάληψη αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (άρθρο 7.2.δ΄ Κώδικα ΦΠΑ). Συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία υποκείμενος στο φόρο αγόρασε μεταχειρισμένο σκάφος χωρίς ΦΠΑ και κατόπιν το εκμεταλλεύτηκε ως επαγγελματικό, αφού το ενέταξε στα πάγιά του και προτίθεται να το μετατρέψει σε ιδιωτικό, η πράξη αυτή δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθού, καθώς δεν δημιούργησε δικαίωμα έκπτωσης κατά την αγορά του (ΔΕΕ C-415/98).

Τέλος, ενδεχόμενη μετέπειτα πώληση του σκάφους από τον ίδιο, δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου, καθώς αποτελεί πώληση αγαθού από ιδιώτη και κατά συνέπεια δεν επιβάλλεται ΦΠΑ κατά την πώληση.

Σημειώνεται ότι η ΔΟΥ, η οποία προφανώς εκ παραδρομής εξέδωσε βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Π.8271/87, δεδομένου ότι η εν λόγω πράξη της αγοράς του σκάφους από ιδιώτες αποτελεί πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ, πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μην απαιτείται ΦΠΑ για τη μετατροπή του εν λόγω σκάφους σε ιδιωτικό.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο