Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2003 ]

1095953/24.10.2003 Αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο μέτρο της σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

(Αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο μέτρο της σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1095953/24.10.03 Αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο μέτρο της σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

1095953

Η σταδιακή εφαρμογή του μέτρου, ήδη βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσής του και η καταληκτική ημερομηνία της 31.10.2003 εξακολουθεί να ισχύει.

1. Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιχειρήσεων:
α) Που την 31.10.2003 διακόπτουν την εποχική τους λειτουργία ή κατά την ημερομηνία αυτή βρίσκονται ακόμα σε στάδιο ανακαίνισης ή δηλωμένης αδράνειας και προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να διευκολυνθούν, μπορεί να εγκαταστήσουν τον φορολογικό μηχανισμό μέχρι τον χρόνο της επαναλειτουργίας τους.
β) Που τα μηχανογραφικά συστήματά τους απαιτούν αλλαγή ή επιθυμούν αντικατάσταση και διαθέτουν δελτίο παραγγελίας και προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών, μπορεί να εγκαταστήσουν τον φορολογικό μηχανισμό μέχρι την 31.12.2003, απευθείας στο νέο μηχανογραφικό σύστημα.

2. Τέλος επισημαίνεται ότι, μετά και από πρόταση της διακομματικής επιτροπής, για τις επιχειρήσεις των οποίων η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής λήγει την 31.10.2003 και χρησιμοποιούν συστήματα για τη διενέργεια πωλήσεων επί αυτοκινήτου και μη συμβατά υπολογιστικά συστήματα παλαιάς τεχνολογίας π.χ. DOS κ.λπ., εξακολουθούν να θεωρούνται εμπρόθεσμες και μετά την 30.9.2003 οι παραγγελίες για τους μηχανισμούς, που θα εγκριθούν μετά την ημερομηνία αυτή και θα είναι συμβατοί με τα συστήματα αυτά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο