Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5025386 ΕΞ 4.7.2013 Σχετικά με την αποπροσάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων απόσυρσης

(Σχετικά με την αποπροσάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων απόσυρσης)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5025386 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. - ΤΜΗΜΑ Δ'
Δ/ΝΣΗ 19η -ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:Τ. Κ. 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.406
FAX:210.69.87.408
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την αποπροσάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων απόσυρσης»

ΣΧΕΤ. : α. Η αριθμ.πρωτ.27294/25.4.2013 αναφορά του Τελωνείου Αθηνών
β. Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.2.2011 (ΦΕΚ 246/Β) Κ.Υ.Α.
γ. Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5018976 ΕΞ 26.4.2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν της ανωτέρω α' σχετικής αναφοράς του Τελωνείου Αθηνών, με την οποία ζητούνται οδηγίες σχετικά με την αποπροσάρτηση των δικαιολογητικών εγγράφων απόσυρσης που προβλέπονται από το άρθρο 5 της αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.02.2011 (ΦΕΚ 246/Β) Κ.Υ.Α., από παραστατικό τελωνισμού που έχει κατατεθεί για την παραλαβή αυτοκινήτου με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011(ΦΕΚ 180/Α) και ζητείται η ακύρωση της αίτησης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης λόγω μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων που τίθενται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, σας γνωρίζουμε ότι, και στις περιπτώσεις αυτές εφαρμογή έχουν κατ' αναλογία τα οριζόμενα στην ανωτέρω γ' σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. (Α.Δ.Α. Β4ΩΖΗ-ΚΓ4).

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο