Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1083480 ΕΞ 22.5.2013 Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994

(Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1083480 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ Βελισσαράκου
Τηλέφωνο: 210 - 33.75.312
ΦΑΞ: 210-33.75.001

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

ΣΧΕΤ: Η από 13.5.2013 αίτηση σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 21 του άρθρου 3 του ν.4110/2013, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012.

2. Με την αριθ. ΠΟΛ.1095/29.4.2013 εγκύκλιο μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν.4110/2013, διευκρινίστηκε ότι, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012, η οποία επιβάλλεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2012 έως 30-6-2014, εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά περίπτωση, η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης θα διενεργείται από τις επιχειρήσεις τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία, αρχής γενομένης από τη χρήση εντός τικ οποίας παρακρατήθηκε και όχι από τη χρήση εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η πώληση της παρανόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επί της οποίας υπολονίσθηκε η εν λόγω εισφορά.

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει ότι η εταιρεία σας εντός της χρήσης 2012 (Αύγουστο - Δεκέμβριο) παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια. Για την παραγωγή έκαστου μηνός λάμβανε, εντός του επόμενου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μηνός, την εκκαθάριση από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ στην οποία αναγραφόταν και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης (συνολικού ύψους € 8.784,04), σύμφωνα με την οποία εξέδιδε τα εκάστοτε τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μηνός εντός της οποίας έγινε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ πραγματοποιήθηκε εντός του επόμενου έτους.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ως χρόνος παρακράτησης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012, προκειμένου για την εφαρμογή των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εκδίδεται βάσει της εκδοθείσας εκκαθάρισης από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά περίπτωση, επί του οποίου αναγράφεται το ποσό της έκτακτης εισφοράς, και συνεπώς με βάση το οποίο ενεργείται η παρακράτηση αυτή, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος εξόφλησης (ταμειακή καταβολή) αυτών.
 
Επομένως, και δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμολόγηση αυτής από την εταιρεία σας έλαβαν χώρα εντός της ίδιας χρήσης (χρήση 2012), το ποσό της έκτακτης εισφοράς που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρήχθη εντός της χρήσης 2012, € 8.784,04, θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής και η εταιρεία σας θα προβεί σε αναμόρφωση των φορολογικών της αποτελεσμάτων προκειμένου να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ένα πέμπτο (1/5) του ποσού αυτής, ήτοι € 1.756,80.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (α/α)
ΑΡΓΥΡΩ ΓΡΑΨΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


4 Σχόλια

image description ΓΙΑΝΝΗΣ | June 26, 2013 3:01 PM | Απάντηση
ΜΗΠΩΣ ΛΕΚΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ? ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ , ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ 20% ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΑΝΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ
image description MXalit | June 26, 2013 4:12 PM | Απάντηση
Οχι ως απόσβεση, αλλά ως φορολογική αναμόρφωση
image description elias stratakis | June 27, 2013 8:27 AM | Απάντηση
ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΣΗ 2012 ΑΚΟΜΑ. ΑΙΝΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
image description ΚΑΤΕΡΙΝΑ | June 27, 2013 3:16 PM | Απάντηση
Η ΛΑΓΗΕ ΕΣΤΕΙΛΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ 2012 ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ . ΠΩς ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ? ΜΗΠΩς ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥς ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ???
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο