Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1100120 ΕΞ 19.6.2013 Πωλήσεις σε ιδιώτες κατοίκους άλλων κρατών μελών και ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών

(Πωλήσεις σε ιδιώτες κατοίκους άλλων κρατών μελών και ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 19.6.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1100120 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Ορφανάκη
Τηλέφωνο : 210- 3645615
Τηλεομοιότυπος: 210- 3645413
Ηλεκτ. Ταχ/μείο : [email protected]

ΘΕΜΑ: Πωλήσεις σε ιδιώτες κατοίκους άλλων κρατών μελών και ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών

ΣΧΕΤ: Τα με ημερομηνία 22/2/2013 και 25/2/2013 έγγραφά σας.

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα που αποστείλατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υπηρεσίας μας, μάς γνωρίζετε ότι πρόκειται να διαθέτετε ηλεκτρονικά τσιγάρα σε ιδιώτες κατοίκους άλλων κρατών μελών και κατοίκους τρίτων χωρών, κατόπιν παραγγελίας που θα πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου (internet). και ζητάτε να σας γνωρίσουμε σχετικά με τη χρέωση Φ.Π.Α αυτών των συναλλαγών.

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

Με βάση τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 13 παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν.2859/2000), όπως ισχύει, παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας (με επιβολή Φ.Π.Α. στην Ελλάδα) στην περίπτωση που τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται, με ευθύνη του πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, εφόσον η παράδοση πραγματοποιείται προς μη υποκείμενο στο φόρο φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη), και το συνολικό ύψος των πωλήσεών του προς το άλλο κράτος μέλος που κατοικεί ο αγοραστής, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δεν έχει υπερβεί το όριο που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πωλήσεις από απόσταση για το κάθε κράτος - μέλος.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι ως άνω εξ αποστάσεως πωλήσεις προς το κάθε κράτος μέλος, υπερβούν το όριο που έχει τεθεί για καθ' ένα από αυτά, ο φόρος οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί στο κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα δεδομένα (π.χ. ισχύον φορολογικός συντελεστής για το παραδοθέν αγαθό) που τίθενται από την εκάστοτε φορολογική αρχή.

Β) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΞΑΓΩΓΕΣ)

Εφόσον τα αγαθά (ηλεκτρονικά τσιγάρα) αποστέλλονται σε αγοραστές, κάτοικους τρίτων χωρών, η πράξη αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24, αποτελεί εξαγωγή αγαθού και απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Αρμόδια για να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις για το θέμα (εξαγωγή αγαθών) αυτό, είναι η 17η Δασμολογική Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, με συνημμένο φωτοαντίγραφο της αίτησής σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο