Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1998 ]

ΠΟΛ.1132/11.5.1998 Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

(Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑποτελέσματα φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών
1056368/3875/ΔΣΣΦΕ/Β'/ΠΟΛ.1132/11.5.1998

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2238/1994, Ν.1642/1986, Π.Δ.186/1992, Ν.2523/1997 και λοιπών συναφών φορολογικών νόμων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων διαφόρων φορολογικών αντικειμένων, ο έλεγχος των δηλώσεων αυτών, οι διαδικασίες βεβαιώσεως των φόρων, η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο για τους υποκείμενους και έχοντες υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, όσο και για τους υποκείμενους και μη έχοντες εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

2. Επίσης, με τις διατάξεις του Ν.2328/1995, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, νομική μορφή και λοιπές υποχρεώσεις αυτών.

3. Από πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας και παράπονα φορολογουμένων, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών φέρονται να μην είναι συνεπείς στις φορολογικές και λοιπές διαδικαστικές υποχρεώσεις τους, που καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση της φοροδιαφυγής και στο κλάδο των επιχειρήσεων αυτών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα διοικητικά και τυχόν νομοθετικά μέτρα, ώστε να περιορισθούν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής, όπου αυτά διαπιστώνονται, μέχρι την 31.5.1998 να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας στοιχεία για κάθε επιχείρηση εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα.

5. Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο