Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ17α/180/3/ΦΝ 463/18.6.2013 Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%ο υπέρ του Τ.Ε.Ε.

(Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%ο υπέρ του Τ.Ε.Ε.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 18-6-2013
Αριθ. Πρωτ. Δ17α/180/3/ΦΝ 463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &
ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα : α΄

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 64 28 969
FAX : 213 15 23 572

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24

Θέμα : Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%ο υπέρ του Τ.Ε.Ε.

Με αφορμή το αρ. πρωτ. 9001/24-4-2013 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - με το οποίο δίνονται οδηγίες σε δημόσιες υπηρεσίες - σχετικά με το θέμα των εισφορών ποσοστών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε, σάς υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκε αρμοδίως η αρ. 32/2012 σχετική εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι με την παράγρ. Η.6, του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 222) καταργήθηκε από 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, η υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω εισφορών και συνεπώς αυτές δεν εισπράττονται πλέον υπέρ οποιουδήποτε φορέα.

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή της.

Επιπλέον, η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.Με εντολή Αν.Υπ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο