Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-1998 ]

ΠΟΛ.1124/5.5.1998 Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασής μας υπ αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β) που αναφέρεται στην επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων

(Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασής μας υπ αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β) που αναφέρεται στην επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 5 Μαΐου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1048280/2294/43/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.06/05/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)

ΠΟΛ.: 1124

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασής μας 2032190/5082/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/Β) που αναφέρεται στην επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α') "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 και της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α') "περί Δημοσίου Λογιστικού".
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α') "Σχέσεις Κράτους - Πολίτη".
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α') "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ".
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 απόφασης (ΦΕΚ 370/Β').
6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Την ανάγκη διασφάλισης της επιστροφής του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφασή μας δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Α. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 2032190/5082/0016/31.5.1991 απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η ειδοποίηση επιστροφής Φόρου Εισοδήματος θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον ίδιο το δικαιούχο ή από τον εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν, στην Τράπεζα που αναφέρεται σ' αυτή, μόνον όταν η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού.
Ο εξουσιοδοτημένος για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό, πρέπει να επιδείξει στην Τράπεζα και την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου ή ένα από τα στοιχεία του άρθρου 6 του Ν.1599/1986 ή φωτοαντίγραφο αυτών, θεωρημένο από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή.
Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους κατοίκους εξωτερικού, εκτός αν ο κομιστής επιδείξει σχετικό πληρεξούσιο.
Στην περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε, ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια ΔΟΥ για να του εκδώσει νέα. Το ΚΕΠΥΟ θα εφοδιάζει τις ΔΟΥ και τα Τοπικά Γραφεία με λευκές ειδοποιήσεις επιστροφής Φόρου Εισοδήματος".

Β. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1 Μαϊου 1998, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο