Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2013 ]

ΠΟΛ.1137/11.6.2013 Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων

(Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓΙKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΣOΔΩN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Κοτρότσου
Τηλέφωνο:2103375885
Fax:2103375368
E-mail:[email protected]

ΠΟΛ 1137

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων»

Με τις διατάξεις της 1070576/2627/Δ.Μ./ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1062/Β) «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών» όπως ισχύει, ορίζονται, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, Φυσικών και μη Φυσικών Προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., αναφέρονται, οι δηλώσεις, τις οποίες υποχρεούνται, να συνυποβάλλουν, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ.1 του άρθρου 1, της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο..

Μεταξύ των δηλώσεων που αναφέρονται στην ίδια ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., περιλαμβάνεται και το έντυπο Μ9 « Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης » το οποίο υποβάλλεται από τα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν ως υποκαταστήματα ή γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα εντολείς φορολογικού εκπροσώπου.

Ωστόσο, για τη διευκόλυνση του έργου του ελεγκτικού μηχανισμού στην ανεύρεση περισσοτέρων στοιχείων, κατά τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, κάθε αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο και Ένωση Προσώπων, υποχρεούται, με την υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» και του εντύπου Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» να συνυποβάλλει και το έντυπο Μ9 «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης», ανεξάρτητα αν δηλώνει εγκατάσταση ή όχι στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας παράλληλα και τα τετραγωνίδια με την ένδειξη «Έναρξη» και «αλλοδαπή».

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30), που αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται, για τις δικές της, περαιτέρω ενέργειες.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο