Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2013 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 31/5.6.2013 Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013

(Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 5/6/2013
Αρ. πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/62/934761

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 10432 Αθήνα
Πληροφορίες : Όλγα Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 - 5285567
Fax : 210 – 5229840

Εγκύκλιος: 31

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013».

ΣΧΕΤ: α) Εγκύκλιος 20/2013
β) Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αρ. Φ. 10035/οικ.13523/452/8-5-2013

Με την 20/2013 εγκύκλιο κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, σύμφωνα με τις οποίες από 18-4-2013 και εφεξής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα μέλη του ΔΣ των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Με τη ρύθμιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μελών του ΔΣ των ΑΕ ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης (επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα – ποσοστό 5%, εμπορία ποσοστό 3%), η οποία ίσχυσε από 11-4-2012 με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4072/2012. (Σχ. Εγκύκλιος 54/2012).

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013 καταλαμβάνουν και τα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 116 του ν.4072/2012 δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013. Οι περιπτώσεις αυτές επανεξετάζονται από 18-4-2013 (ημερομηνία ισχύος άρθρου 49 του ν.4144/2013).

Κατόπιν τούτων τα περιφερειακά τμήματα ΟΑΕΕ θα πρέπει να εντοπίσουν τις περιπτώσεις των μελών ΔΣ ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% , που στο χρονικό διάστημα 11-4-2012 /17-4-2013 δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή διαγράφησαν από την ασφάλισή του και να προβούν στην εγγραφή τους ή την επανεγγραφή τους αναλόγως από 18-4-2013.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο