Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2013 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 29/4.6.2013 Τροποποίηση της αρ. 24/ 15-05-2013 εγκυκλίου περί παράτασης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

(Τροποποίηση της αρ. 24/ 15-05-2013 εγκυκλίου περί παράτασης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 4/06/2013
Αρ. πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/11 / 920731

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ. : 210 5274386
ΦΑΞ : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:29

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 24/ 15-05-2013 εγκυκλίου περί παράτασης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την αρ. 24/2013 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών γνωστοποιούνται οι διατάξεις αρθρ. 66 ν. 4144/2013 περί παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και των παροχών ασθενείας για ένα εξάμηνο και καθορίζονται οι όροι εφαρμογής τους.

Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ότι εφόσον από την χρονική στιγμή της κατάθεσης του αιτήματος εξέτασης στα ΚΕ.Π.Α. έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από τα ΚΕ.Π.Α. στην οποία να αναφέρεται ότι το αίτημα εκκρεμεί προς κρίση χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου.

Επειδή στην πράξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατός ο αντικειμενικός καθορισμός της υπαιτιότητας του συνταξιούχου, και επειδή ο συνταξιούχος κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης καλείται να δηλώσει, με γνώση των συνεπειών του Νόμου, αν η κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. εκκρεμεί χωρίς υπαιτιότητά του, τροποποιούμε την προαναφερόμενη εγκύκλιο ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταργώντας την αναζήτηση της Βεβαίωσης ΚΕ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά, η εγκύκλιος 24/2013 ισχύει ως έχει.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο