Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: οικ.21679/29.5.2013 Παροχή επιχορηγήσεων προς τρίτους από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

(Παροχή επιχορηγήσεων προς τρίτους από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 29 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.21679

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ

Tαχ.Δ/νση: Σταδίου 27           
Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ           
Πληροφορίες: Γ. Στεφανάκης
Τηλέφωνο: 213-1364838   

ΘΕΜΑ: Παροχή επιχορηγήσεων προς τρίτους από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΣΧΕΤ.: Τα υπ’ αριθμ. 2/51142/15-5-2013 και 2/46583/30-4-2013 έγγραφά σας.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 «Άσκηση πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4110/2013, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή επιχορηγήσεων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και από δημόσιους φορείς στους οποίους διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό πιστώσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών.

Εκ των προαναφερομένων καθίσταται σαφές ότι οι ως άνω προϋποθέσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 2731/1999 (και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του νόμου αυτού) - ενώ δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι μέρος ή το σύνολο αυτών των προϋποθέσεων εφαρμόζεται αναλόγως για την παροχή επιχορηγήσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διάφορες αυτών του ανωτέρω νόμου. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε ρητή διάταξη νόμου, με την οποία θα προβλέπετο ανάλογη εφαρμογή.

Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα ενέργειας του Υπουργού Εσωτερικών προς τον Υπουργό Οικονομικών, για παροχή επιχορηγήσεων από δήμο προς τρίτους που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του ν. 2731/1999. Σε κάθε περίπτωση είναι εφαρμοστέο το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει έκαστη μορφή επιχορήγησης.

Τέλος, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας δεν απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών επί του θέματος, καθόσον από τη γραμματική διατύπωση της οικείας διάταξης προκύπτει με τρόπο απολύτως σαφή ποιοι φορείς υποχρεούνται στην τήρηση των υπό συζήτηση υποχρεώσεων, ήτοι οι «Δημόσιοι φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, στους οποίους διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό πιστώσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών» που «χρηματοδοτούν προγράμματα Μ.Κ.Ο. για την παροχή βοήθειας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 (ενν. του ν. 2731/1999)».Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α. Κωστοπούλου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο