Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2013 ]

Αριθ.πρωτ.: 23891/2418/31.5.2013 Λογιστές-Φοροτεχνικοί Γ' «ειδικής» τάξης

(Λογιστές-Φοροτεχνικοί Γ' «ειδικής» τάξης)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Ημερομηνία: 31/05/2013
Α.Π.: 23891/2418

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Νίκης 5-7, Αθήνα 101 80
Τηλ. 210 3332502, Φαξ. 210 3332398
Email: [email protected]
Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης Υφυπουργός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Φ1/4758
Ημερομηνία: 3/6/2013

Προς: Πρόεδρο του «Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», κ. Γεώργιο Κυδωνάκη,
Κοιν.: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Σεραφείμ Τσόκα

Θέμα: Λογιστές-Φοροτεχνικοί Γ' «ειδικής» τάξης

Σχετ.: 1. Υπ' αριθ. 22222/2279/23-5-2013 επιστολή μας
2. Υπ' αριθ. Φ1/4479/24-5-2013 επιστολή σας

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την υπ' αριθ. 22222/2279/23-5-2013 επιστολή μου (σχετ. 1) ζητήθηκε η αιτιολογημένη άποψη του Οικονομικού επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) για την ένταξη των λογιστών-φοροτεχνικών Γ' «ειδικής» τάξης (αρ. 16, παρ. 1, εδ. β' του Π.Δ. 340/1998) στις κατηγορίες (Α' και Β') επαγγελματικών ταυτοτήτων που θεσπίσθηκαν με την υποπαράγραφο Η.2. «Τροποποίηση του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998» του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Επιπρόσθετα διευκρινίσθηκε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για εισαγωγή πρόσθετης κατηγορίας, καθώς σκοπός της ρύθμισης ήταν η απλοποίηση του συστήματος των επαγγελματικών ταυτοτήτων των Λογιστών-Φοροτεχνικών με τη μείωση των τάξεων (κατηγοριών) από πέντε (5) ουσιαστικά σε δύο (2)

 Με την υπ' αριθ. Φ1/4479/24-5-2013 επιστολή σας προτείνεται η απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Β' τάξης από τους λογιστές Γ' «ειδικής» τάξης (αρ. 16, παρ. 1, εδ. β' του Π.Δ. 340/1998) με δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η παραπάνω πρόταση όμως εισάγει κατ' ουσία μία νέα κατηγορία, αφού το αντικείμενο εργασιών που προτείνεται δεν συνάδει με το αντικείμενο εργασιών που προβλέπεται για τους λογιστές-φοροτεχνικούς με επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε εκ νέου για την άποψη του Ο.Ε.Ε. ως προς την ένταξη των λογιστών-φοροτεχνικών Γ' «ειδικής» τάξης (αρ. 16, παρ. 1, εδ. β' του Π.Δ. 340/1998) στις κατηγορίες (Α' και Β') επαγγελματικών ταυτοτήτων που θεσπίσθηκαν με την υποπαράγραφο Η.2. «Τροποποίηση του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998» του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».


Με εκτίμηση,

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο