Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2004 ]

Αριθμ. πρωτ.: 1082489/1752/Α0012/3.3.2004 Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης όταν ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του περισσότερες από μία κατοικίες

(Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης όταν ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του περισσότερες από μία κατοικίες)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2004
Αριθμ. Πρωτ. 1082489/1752/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103375315
FAX :2103375001

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης όταν ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του περισσότερες από μία κατοικίες.

Απαντώντας στο από 15-9-03 ερώτημα σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994, το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για καθένα στοιχείο προσδιορισμού της δαπάνης αυτής πέρα από το δεύτερο.

2. Επίσης όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περ. θ' του άρθρου 18 του ν. 2238/1994, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3220/2004 και προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν αποκτηθεί από 1-1-93 και μέχρι 31-12-03, δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης εφόσον η εργοστασιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους, μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας του τελωνειακού κώδικα δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Για τα αυτοκίνητα που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31-12-92 δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο διαβίωσης.

3. Περαιτέρω, από τη διοίκηση έγινε δεκτό (σχετ. το 1016712/372/Α0012/24-2-04 έγγραφο) ότι όλες οι δευτερεύουσες κατοικίες, εφόσον η συνολική τους επιφάνεια υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150 τ.μ.), λογίζονται ως ένα (1) στοιχείο που προσδιορίζει τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη. Επίσης ως ένα (1) ξεχωριστό στοιχείο προσδιορισμού της τεκμαρτής δαπάνης λογίζεται και η κύρια κατοικία, εφόσον η επιφάνειά της υπερβαίνει τα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.

4. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι δευτερεύουσες κατοικίες σας (185 τ.μ.+110 τ.μ.+100 τ.μ.) αποτελούν ένα προσδιοριστικό της τεκμαρτής δαπάνης σας στοιχείο, η κύρια κατοικία σας (250 τ.μ.) άλλο ένα, ενώ για τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα που παραθέτετε στην αίτησή σας θα πρέπει να εξετασθεί η εργοστασιακή τους αξία προκειμένου να διαπιστωθεί αν σας βαρύνουν με το τεκμήριο διαβίωσης ή όχι.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο