Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 17583/22.5.2013 Ο ν. 4014/2011 και οι υπαίθριες διαφημιστικές κατασκευές

(Ο ν. 4014/2011 και οι υπαίθριες διαφημιστικές κατασκευές)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 22 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 17583 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.    
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ    
        
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27    
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα    
Πληροφορίες : Π. Στεργίου    
Τηλέφωνο: 213-1364702    
Φαξ: 210-3744813    

ΘΕΜΑ: Ο ν. 4014/2011 και οι υπαίθριες διαφημιστικές κατασκευές

Σχετ: 1) Το υπ΄αριθμ. 7857/6.3.2013 έγγραφο του Δήμου Χαϊδαρίου
2) Το υπ΄αριθμ. 8886/22.3.2013 έγγραφό μας
3) Το υπ΄αριθμ. 20055/23.4.2013 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
              
Κατόπιν εγγράφων από ορισμένους ΟΤΑ περιήλθε σε γνώση μας, ότι επί ενεργειών δήμων για την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 2946/2001 αντιτάχθηκε ότι οι διαφημιστικές κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4014/2011.
              
Μετά από επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
       
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 552/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πλαίσιο εξέτασης περίπτωσης παράνομης διαφημιστικής κατασκευής που χαρακτηρίστηκε αυθαίρετη και κατεδαφιστέα από την πολεοδομία και επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, κρίθηκε ότι οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στη ρύθμιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος της διαφήμισης, τόσο για την χορήγηση σχετικής άδειας, όσο και για την αποξήλωση και επιβολή προστίμων, εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης και όχι με τις γενικές διατάξεις που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών. Νόμιμο έρεισμα των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής αποτελεί το ειδικώς ισχύον, για τα θέματα αυτά, δίκαιο ρύθμισης του δικαιώματος υπαίθριας και δημόσιας προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και ειδικότερα οι διατάξεις περί διενέργειας ελέγχων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των ουσιαστικών κανόνων που θεσπίζονται με τις ειδικές διατάξεις περί υπαίθριας διαφήμισης.

Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των διαφημιστικών κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, δεδομένου ότι στο πεδίο ρύθμισης του νόμου αυτού εντάσσονται περιπτώσεις παράβασης της σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ΥΠΕΚΑ με το υπό στ. (3) σχετικό έγγραφό του, φωτ/φο του οποίου επισυνάπτεται.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.


Ο Γενικός Διευθυντής
Κ. Θεοδωρόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο