Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1018429 ΕΞ 1.2.2013 Αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.- Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων

(Αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.- Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1018429 ΕΞ 2013
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ.: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Χαμάρτου Γ. Βασιλείου
Τηλέφωνο: 210 3638389
FAX: 210 3641620

ΘΕΜΑ: Αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.- Υποχρέωση ή μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων

Απαντώντας στο από 20-11-2012 έγγραφό σας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των αλιέων για πώληση αλιευμάτων, που πραγματοποιούνται απευθείας στα σκάφη τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Επισημαίνεται ότι, οι αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι σπογγαλιείς, από 1-1-1997 δεν ανήκουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (εγκ. 10610061/346/ΠΟΛ.1180/3.6.1997), όμως με βάση την Υπουργική Απόφαση Α.Υ.Ο. 1145339/6602/140/ΠΟΛ.1320/30.12.1998 από 1-1-1999 οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται σ' αυτήν, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μέχρι 12 μέτρα και οι επιχειρήσεις σπογγαλιείας υπάγονται στο ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α. και έχουν μόνο τις προαναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος, υποχρεώσεις των προσώπων με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως και τις ισχύουσες από 1-1-2013 διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αλιείς σε ελληνικά χωρικά ύδατα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς του Φ.Π.Α. δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με εξαίρεση το δελτίο αποστολής όπως ορίζεται ρητά στην παρ. 3 του άρθρου 5 του
Κ.Φ.Α.Σ.

Η Δ/νση Φ.Π.Α. στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς της.

 

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο