Σχόλια

Με την επιφύλαξη της ισχύς της θεώρησης έως την 31/12/2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 21.5.2013 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 21/05/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610030
FΑΧ : 210 3615052

Θέμα: «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία»

Απαντώντας στην από 8.4.2013 αίτηση σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 προκύπτει ότι, για την πώληση αγαθών, ανεξάρτητα αν πωλούνται μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία, πρέπει να εκδίδονται:

α) Δελτία αποστολής και τιμολόγια ή συνενωμένα δελτία αποστολής – τιμολόγια για τις πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες), τα οποία, δελτία αποστολής και τα συνενωμένα δελτία αποστολής – τιμολόγια, εκδίδονται είτε θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον εκδίδονται χειρόγραφα είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά. Τα τιμολόγια, που δεν είναι συνενωμένα με δελτίο αποστολής, εκδίδονται σε κάθε περίπτωση αθεώρητα και χωρίς σήμανση.

β) Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις προς ιδιώτες είτε από φορολογική ταμειακή μηχανή είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον αποστέλλονται στον ιδιώτη πρέπει να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής το οποίο μπορεί να συνενωθεί με την απόδειξη λιανικών συναλλαγών, μόνο στην περίπτωση που εκδίδεται με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης


Βοηθητικός πίνακας δεν αποτελεί τμήμα της απόφασης.


Πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες)Πωλήσεις προς ιδιώτες
ΣτοιχείοΤρόπος έκδοσης ΘεώρησηΣτοιχείοΘεώρηση
Δελτία αποστολής ΧειρόγραφαΘεώρηση από Δ.Ο.Υ. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγώνΑπό Φ.Τ..Μ
Μηχανογραφημένα Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.ΣΣήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ
Δελτίο αποστολής τιμολόγιο (Συνενωμένο) ΧειρόγραφαΘεώρηση από Δ.Ο.Υ. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών - Δελτίο αποστολής

(Σε περίπτωση που αποστέλονται στον πελάτη και δεν παραλαμβάνει ο ίδιος από κατάστημα)

Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ

 

ΜηχανογραφημέναΣήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο