Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-1998 ]

ΠΟΛ.1111/14.4.1998 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 14 Απριλίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1047343/788/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

ΠΟΛ.: 1111

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994, που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των προσώπων που αναφέρονται σ' αυτά τα άρθρα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2579/1998, με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος για τα αφορολόγητα αποθεματικά αυτού του άρθρου.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι οι ως άνω οριζόμενες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων λήγουν εντός των ημερών εορτασμού του Πάσχα.
6. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 των υπόχρεων φυσικών προσώπων, καθώς και των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, που κανονικά λήγουν την 15η Απριλίου 1998, μέχρι και την 29η Απριλίου 1998.

2. Επίσης, παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.2579/1998 από την 17η Απριλίου 1998, μέχρι και την 29η Απριλίου του ίδιου έτους.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο