Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-1998 ]

ΠΟΛ.1102/6.4.1998 Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του Α.Ν.147/1967 και του Ν.1892/1990 εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2579/1998

(Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του Α.Ν.147/1967 και του Ν.1892/1990 εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2579/1998 )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 6 Απριλίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1043845/10361/Β'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1102

ΘΕΜΑ: Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του α.ν. 147/1967 και του ν. 1892/1990 εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2579/1998.

Με αφορμή τα ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2579/1998 από την αυτοτελή φορολογία που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του ίδιου άρθρου, εξαιρούνται τα αφορολόγητα αποθεματικά ή αφορολόγητες εκπτώσεις, που σχηματίσθηκαν με βάση τις διατάξεις Αναπτυξιακών Νόμων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι από την αυτοτελή φορολογία (με συντελεστή 17,50%) εξαιρούνται οι αφορολόγητες εκπτώσεις και τα αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία σχημάτισαν από τα κέρδη τους οι επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων με οποιονδήποτε νόμο, καθόσον στις διατάξεις αυτές δεν γίνεται ρητή μνεία κανενός Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης, δεν προβλέπεται εξαίρεση κανενός νόμου.

2. Στην υπ' αριθ. 1035321/559/ΠΟΛ.1084/1998 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2579/1998 αναφέρονται Αναπτυξιακοί Νόμοι, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις είναι δυνατό να έχουν σχηματίσει αφορολόγητες εκπτώσεις ή αφορολόγητα
αποθεματικά λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων. Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος και έγινε για την καλύτερη κατανόηση των κοινοποιηθεισών διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2579/1998.
Μεταξύ των μνημονευομένων στην εγκύκλιο αφορολόγητων εκπτώσεων δεν περιλαμβάνονται αυτές που σχηματίσθηκαν με βάση τον Α.Ν.147/1967 και το Ν.1892/1990 (από παραδρομή αναγράφηκε ως Ν.1882/1990).

3. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι οι αφορολόγητες εκπτώσεις που έχουν σχηματίσει οι επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις του Α.Ν.147/1967 και του Ν.1892/1990 λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση (17,50%), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2579/1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο