Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: Α 21295/2141/10.5.2013 Έκδοση νέων αδειών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82)

(Έκδοση νέων αδειών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 10 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: Α 21295/ 2141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κουτσονίκας, Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 210 650 8446, 210 650 8094
FAX : 210 6508451
e-mail : [email protected]

Θέμα: Έκδοση νέων αδειών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στο ν.4070/2012 (Α’ 82).

Σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα ΦΕΚ (τ.Β’ 1034/2013) στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. οικ Α 51964/4963/24.4.2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Καθορισμός ύψους του παραβόλου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)» με την οποία καθορίζεται το παράβολο που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), που χορηγείται κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012 (Α’ 82). Διευκρινίζεται ότι δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή του σχετικού παραβόλου οι αιτούντες-δικαιούχοι μετατροπής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από ΤΑΞΙ σε ΕΙΔΜΙΣΘ ή σε ΕΙΔΜΙΣΘ- ΑμΕΑ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των οχημάτων για την ταξινόμηση ΕΔΧ- ΤΑΞΙ εφαρμογή έχει το άρθρο 89 του ν.4070/2012, ενώ για τα Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του νόμου σε συνδυασμό με το σημείο Ε’ της υπ’ αριθ. Α 28480/2481/7.2.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-1ΣΑ) εγκυκλίου του Υπουργείου. Όσον αφορά στη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων των νέων αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων στο μηχανογραφικό σύστημα επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής. Επιπλέον των προαναφερόμενων διατάξεων, για τα Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΙΔΜΙΣΘ- ΑμΕΑ) εφαρμογή έχει η υπ’ αριθμ. 11320/794/18-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑ51-7ΗΡ) εγκύκλιος του Υπουργείου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 106 του ν.4070/2012 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και την έκδοση των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη με τις οποίες εγκρίνεται στο όνομα των δικαιούχων η θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές του άρθρου 110 του νόμου.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο