Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: Φ80020/οικ.12067/411/22.4.2013 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4144/2013, σχετικά με την επανεγγραφή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε..

(Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4144/2013, σχετικά με την επανεγγραφή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε..)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.12067/411

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας: 10110
Πληροφορίες : Μ. Βογιατζόγλου
Fax : 2103368148
Τηλέφωνο : 2103368151
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4144/2013, σχετικά με την επανεγγραφή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε..

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 88, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και συγκεκριμένα στο άρθρο 48 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την δυνατότητα επανεγγραφής στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Ειδικότερα, με το εν λόγω άρθρο προστίθεται παράγραφος 4 στο τέλος του άρθρου 14 «Ασφαλιζόμενα πρόσωπα» του ν.3655/2008 με την οποία, δίδετε η δυνατότητα στα πρόσωπα της παρ.1 τα οποία διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχουν επανεγγραφεί στον κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ λόγω νέας δραστηριότητας, να επανεγγραφούν και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε..

Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο της νέας παραγράφου, ορίζεται ότι η επανεγγραφή στον Κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. αρχίζει από τον μήνα υποβολής της αίτησης σε

περίπτωση όμως που υπάρχει νέα επαγγελματική δραστηριότητα παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους αναδρομικής εγγραφής στα μητρώα του Κλάδου.

Επισημαίνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των διατάξεων του άρθρου 48 ήταν το γεγονός ότι κατά τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 14 του ν.3655/2008 τα πρόσωπα του εν λόγω άρθρου μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση άπαξ χωρίς να τους δίδεται η δυνατότητα επανεγγραφής σε αυτόν εφόσον προηγουμένως έχουν επανεγγραφεί στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ λόγω νέας επαγγελματικής δραστηριότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης και τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ Κ.Α.
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο