Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1998 ]

231/149/24.03.1998 Σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία για τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων

(Σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία για τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΣχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία για τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων
231/149/24.3.1998

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Φ.226/144/19.3.1998 ΔΥΟ και με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η ισοτιμία που καθορίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 168 μέχρι και 172 του Κανονισμού υπ' αριθ. 2454/1993 θα εφαρμόζεται για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας όλων των οχημάτων, για τα οποία θα κατατεθούν και θα γίνουν αποδεκτά από τις Τελωνειακές αρχές, παραστατικά τελωνισμού (Διασάφηση ή Ειδική Δήλωση) μέσα στη χρονική περίοδο που η ισοτιμία αυτή ισχύει. Δηλαδή η δασμολογητέα και φορολογητέα αξία των οχημάτων των οποίων τα παραστατικά τελωνισμού έγιναν αποδεκτά μέχρι και 24 Μαρτίου 1998, θα υπολογισθούν με βάση την ισοτιμία της 18ης Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα αν η βεβαίωση και η είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα.

2. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του Εφάπαξ Πρόσθετου Ειδικού Τέλους (Ε.Π.Ε.Τ.), θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε δραχμές για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης και είσπραξης.

3. Για επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.1477/1984 και του άρθρου 84 του Ν.2127/1993 για εκθεσιακές ανάγκες, θα πρέπει να εισπράττεται το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, όπως αυτό έχει βεβαιωθεί αρχικά στο οικείο Τελωνειακό παραστατικό και για το οποίο έχει χορηγηθεί εξάμηνη αναστολή καταβολής αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο