Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-1998 ]

ΠΟΛ.1094/23.3.1998 Διευκρινίσεις για την υποβολή στοιχείων των εκκαθαρισθεισών δηλώσεων (αρχικών και συμπληρωματικών) οικονομικών ετών 1997 και προηγουμένων

(Διευκρινίσεις για την υποβολή στοιχείων των εκκαθαρισθεισών δηλώσεων (αρχικών και συμπληρωματικών) οικονομικών ετών 1997 και προηγουμένων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Μαρτίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1039521/1177/ΔΕΥ-Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1094

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την υποβολή στοιχείων των εκκαθαρισθεισών δηλώσεων (αρχικών και συμπληρωματικών) οικονομικών ετών 1997 και προηγουμένων.
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 1014547/204/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ.1033/4.2.98 διαταγή μας.

1. Με την υπ' αριθ. 1014547/204/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ.1033/4.2.1998 διαταγή μας, ζητήσαμε απ' όλες τις ΔΟΥ της χώρας, να γνωρίσουν στις αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις και στη συνέχεια οι Επιθεωρήσεις να γνωρίσουν στην υπηρεσία μας, μέχρι την 10.3.1997, τον αριθμό των δηλώσεων (αρχικών και συμπληρωματικών) φορολογίας εισοδήματος Οικονομικών ετών 1997 και προηγουμένων, που εκκαθαρίσθηκαν από 9.1.1998 έως 28.2.1998 και τα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν, ύστερα από την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1004683/46/Α0012/ΠΟΛ.1012/9.1.1998 κοινής διαταγής της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος και της Υπηρεσίας μας.

2. Από την επεξεργασία όμως των στοιχείων που εστάλησαν μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι πολλές ΔΟΥ έχουν συμπεριλάβει, πιθανόν εκ παραδρομής ή από λανθασμένη ερμηνεία και τον αριθμό των δηλώσεων με τα ποσά των φόρων που βεβαιώθηκαν, από εκκαθαρίσεις των εν λόγω δηλώσεων που είχαν γίνει από 1.1.1997 έως 8.1.1998, γεγονός που δεν επισημάνθηκε από τους αρμόδιους Επιθεωρητές κατά την επεξεργασία των συγκεκριμένων αυτών στοιχείων.

3. Υστερα από τα ανωτέρω και προκειμένου να ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό την Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου, με τα ακριβή στοιχεία του εν λόγω θέματος, παρακαλούνται οι κ.κ. Επιθεωρητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τις ΔΟΥ που εποπτεύουν και να ζητήσουν την επαλήθευση της ορθής ή μη υποβολής των
στοιχείων που έστειλαν στις Οικονομικές Επιθεωρήσεις σε εκτέλεση της πιο πάνω σχετικής.
Ταυτόχρονα να ζητήσουν να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο και γρήγορο τρόπο (Fax, έγγραφα, επιτόπια επίσκεψη κ.λπ.), αφενός μεν για το σωστό πλέον αριθμό των δηλώσεων που εκκαθαρίσθηκαν και τα σωστά ποσά φόρων που βεβαιώθηκαν το συγκεκριμένο αυτό χρονικό διάστημα, αφετέρου δε και επιπροσθέτως για τον αριθμό των δηλώσεων (αρχικών - συμπληρωματικών οικονομικών ετών 1997 και προηγουμένων) που τυχόν παρέμειναν ανεκκαθάριστες την 1.3.1998 και εντεύθεν.

4. Στη συνέχεια οι κ.κ. Επιθεωρητές, τα αποτελέσματα των ενεργειών τους αυτών (δελτία Fax, έγγραφα κ.λπ.) με τα ορθά και νέα στοιχεία, να τα καταθέσουν στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεών τους, οι οποίοι, μέσω των Γραμματειών τους, ενεργώντας σύμφωνα με την παρ. 3 της ΠΟΛ.1033/1998 διαταγής μας και καταχωρώντας επί πλέον στην κατάσταση (σε ιδιαίτερη στήλη) που θα συντάξουν και τον αριθμό των δηλώσεων που παραμένουν ανεκκαθάριστες, να ενημερώσουν την Υπηρεσία και το αργότερο μέχρι την 6.4.1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο