Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 79/23.3.2007

()

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 23 Μαρτίου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 79ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]                               
      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Σε σχέση με τον τρόπο τήρησης των βιβλίων από εταιρεία που συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, ετέθη το παρακάτω θέμα. Καθημερινά οι πρωτογενείς εγγραφές γίνονται στα φορολογικά ημερολόγια σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. Κάθε μήνα σε ιδιαίτερο ημερολόγιο λογιστικοποιούνται οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ ΔΠΧΠ και φορολογικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίοδο αναφοράς τηρείται αναλυτικό ισοζύγιο και καθολικό (ΔΠΧΠ) για κάθε λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου από την πρώτη ως την τελευταία βαθμίδα αυτού, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα πρωτογενών εγγραφών σύμφωνα με τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας και των διαφορών του ιδιαίτερου ημερολογίου. Ερωτάται αν τα ανωτέρω συνιστούν τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΛΠ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από τα περιγραφόμενα στο ερώτημά σας, προκύπτει, ότι η εταιρεία σας μπορεί να ισχυρισθεί ότι τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΠΧΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο