Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-1998 ]

ΠΟΛ.1092/20.3.1998 Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές

(Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 20 Μαρτίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1038525/1668-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.23/03/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1092

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1054957/5100-24/0016/2.6.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2469/1997 και αναφέρεται στη ρύθμιση των οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος καταβολής των υπαγομένων σ' αυτή οφειλών δεν ορίζεται με τις παραπάνω διατάξεις και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα λήξης αυτού, αρκεί να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Οσον αφορά την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου του κεφαλαίου με τίτλο "Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση", η φράση "πραγματοποιείται κατά το τρέχον έτος" συνδέεται με τη φράση "ο καθορισμός της συνολικής ποινής, λόγω συγχώνευσης" και όχι με το χρόνο καταβολής των οφειλών αυτών.
Κατά συνέπεια, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2469/1997, αρκεί να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κατ' εξουσιοδότηση αυτής, υπ' αριθ. 1054957/5100-24/0016/2.6.1997, κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο