Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 598/20.3.2007

()

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 20 Μαρτίου 2007                       
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 598ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]
                                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Με επιστολή σας της 1.11.2006 θέτετε το ερώτημα σχετικά με την περιγραφή και το περιεχόμενο των λογαριασμών «Απαιτήσεις κατά Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προτείνοντας την τροποποίησή τους σε «Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και «Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα» όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 30.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αν και τα θέματα αυτά δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας, συμφωνούμε με την πρότασή σας, με δεδομένο ότι το ΔΛΠ 30 «Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και παρόμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» ισχύει μέχρι την 31.12.2006. Από 01.01.2007, ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει το ΔΛΠ 30 και τίθεται σε ισχύ το ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα – Γνωστοποιήσεις», τέτοιου είδους πληροφορίες δεν προβλέπονται και συνεπώς η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να παραλειφθεί εντελώς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο