Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 189/17.5.2007 Τα πρακτορεία ασφαλειών με την νομική μορφή της ΕΠΕ, υποχρεούνται να τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

(Τα πρακτορεία ασφαλειών με την νομική μορφή της ΕΠΕ, υποχρεούνται να τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 17 Μαΐου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 189ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]                             
       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Ερωτάται, αν σύμφωνα με την Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 263/2263/1996, τα πρακτορεία ασφαλειών με την νομική μορφή της ΕΠΕ, υποχρεούνται να τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα πρακτορεία ασφαλειών είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και όχι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τα δε κύρια έσοδα τους αποτελούνται από τις προμήθειες διαμεσολάβησης σύναψης ασφαλιστικών συμβάσεων, που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Συνεπώς, έχει εφαρμογή το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και όχι το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Η Γνωμάτευση 263/2263/1996 δεν έχει ισχύ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο