Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 117/8.4.2013 Αντιμετώπιση απογραφής των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ)

(Αντιμετώπιση απογραφής των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 08 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ.: 117

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Αντιμετώπιση απογραφής των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ).

Σε απάντηση του (Αρ Πρωτ. 527/07-03-2013) εγγράφου σας σχετικά με το θέμα τις αντιμετώπισης της απογραφής στο ΓΕΜΗ των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταρειών (ΙΜΕ), που έχουν πληθώρα τροποποιήσεων (εισόδου και εξόδου εταίρων) χωρίς να κωδικοποιούν του καταστατικό των, το Εποπτικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του 05/04/2013 αποφάσισε και σας ενημερώνει, με τα εξής:

Οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ), κατά τη διαδικασία της αυτοαπογραφής:
> Υποβάλουν (ανεβάζουν στο ΓΕΜΗ) ηλεκτρονικά και ατελώς μέσω της εφαρμογής της αυτοαπογραφής, όσες τροποποιήσεις διαθέτουν και
> για όσες τροποποιήσεις δεν διαθέτουν αντίγραφα (και συνεπώς υπάρχει αδυναμία υποβολής των), υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στη τελευταία πρόταση, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΥΑ Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 (ΦΕΚ 2660/B/2012) ως και σχετικό αίτημα προς την Υπηρεσία ΓΕΜΗ για αναζήτηση (ανάκληση) των δεδομένων των τροποποιήσεων από την αρμόδια αρχή που τα τηρεί (εν προκειμένω το Πρωτοδικείο.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου σας, για την οριστική καταχώρηση, εφόσον διαπιστώνει ελλείψεις μπορεί να ζητεί αντίγραφα των τροποποιήσεων που ελλείπουν από το πρωτοδικείο.

Επίσης μπορείτε να δέχεστε για αιτήματα για να καταχωρήσετε στο ΓΕΜΗ κωδικοποιημένα καταστατικά.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο