Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-1998 ]

ΠΟΛ.1087/16.3.1998 Τροποποίηση της Ε.8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.12.1987 ΕΔΥΟ, σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ των εργασιών των ασφαλιστικών συμβούλων

(Τροποποίηση της Ε.8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.12.1987 ΕΔΥΟ, σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ των εργασιών των ασφαλιστικών συμβούλων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 16 Μαρτίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1035862/1680/445/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1087

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Ε8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.12.87 ΕΔΥΟ, σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ των εργασιών των ασφαλιστικών συμβούλων.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α'/25.10.1985) "Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης κ.λπ." με τις διατάξεις του Ν.2170/1993 (ΦΕΚ 150/Α'/10.9.1993), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την Ε.8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.12.1987 ΕΔΥΟ, με την οποία είχαν δοθεί διευκρινίσεις για την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, είχαν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1569/1985. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα πρόσωπα που διαμεσολαβούσαν για τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ήταν οι ασφαλιστικοί πράκτορες και οι παραγωγοί ασφαλίσεων, οι οποίοι είχαν απαλλαγή από το ΦΠΑ με την περ. κ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986.
Στο άρθρο 16 του ιδίου Ν.1569/1985 οριζόταν ότι "παραγωγός ασφαλίσεων" είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να έχει δικαίωμα να υπογράφει ασφαλιστήρια συμβόλαια, παρουσιάζει, προτείνει και προπαρασκευάζει ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης με έγγραφη σύμβαση, με την οποία καθορίζεται και ο τρόπος αμοιβής του.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του Ν.2170/1993 (ΦΕΚ 150/Α'/10.9.1993) και ειδικότερα με το άρθρο 11, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1 του Ν.1569/1985, καθορίζονται τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. Αυτά είναι οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (τέως "παραγωγοί ασφαλίσεων"), καθώς και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.
Ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου αυτού που αντικατέστησε το άρθρο 16 του Ν.1569/1985, ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων.
Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή το μεσίτη ασφαλίσεων, είναι σύμβασης έργου.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, όπως αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13 του Ν.2170/1993, είναι εκείνοι που αντικατέστησαν στην ασφαλιστική αγορά τους παραγωγούς ασφαλίσεων, γίνεται δεκτό όπως οι εργασίες τους απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο