Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 384/16.10.2007 Εισαγωγή εμπορευμάτων από Τρίτες χώρες σε τιμές FOB

(Εισαγωγή εμπορευμάτων από Τρίτες χώρες σε τιμές FOB)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου:384ΑΠ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]
                           
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή εμπορευμάτων από Τρίτες χώρες σε τιμές FOB
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται, ποιός είναι ο λογιστικός χειρισμός κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, η αξία των οποίων προσαυξάνεται από το Τελωνείο με (τεκμαρτούς) ναύλους και ασφάλιστρα, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί από την εισάγουσα εταιρεία, βάσει σχετικών  παραστατικών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το κόστος των εμπορευμάτων αποτελείται από τα ποσά που θα πληρωθούν (εξαιρουμένων των φόρων που συμψηφίζονται), έως ότου φθάσουν στους χώρους αποθήκευσης. Οι τεκμαρτές αξίες που προσδιορίζονται από το Τελωνείο για σκοπούς επιβάρυνσης των αποθεμάτων με φόρους και τέλη, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσεως αυτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ                                                       
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο