Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 442/12.11.2007 Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων υπό κατασκευή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

(Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων υπό κατασκευή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 442ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]
                              
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων υπό κατασκευή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.  
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία εφαρμόζει  τα Δ.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά στην χρήση 2007, με ημερομηνία μετάβασης την 01-01-2005. Ερωτάται, αν είναι δυνατή η επιμέτρηση στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης (01-01-2005), των υπό κατασκευή (ναυπήγηση) πλοίων της.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από το Δ.Λ.Π 16 «Ενσώματα Πάγια», η αναπροσαρμογή ενσωμάτων παγίων υπό κατασκευή δεν απαγορεύεται. Την άποψη αυτή εκφράζει και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC), στο Μηνιαίο Δελτίο της με τον τίτλο (IFRIC UPDATE), Έκδοση Ιουλίου 2007, σελίς 8, όπου αναφέρεται, ότι,  «το Δ.Λ.Π. 16 δεν  αποκλείει την μέθοδο της αναπροσαρμογής για ενσώματα πάγια υπό κατασκευή». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          
ΝΙΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                     
ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο