Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-1998 ]

ΠΟΛ.1077/9.3.1998 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1041/10.2.1998 σχετικά με μεταβιβάσεις αυτοκινήτων

(Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1041/10.2.1998 σχετικά με μεταβιβάσεις αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9 Μαρτίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1031716/386/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛ.
ΤΜΗΜΑ Β'
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1077

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1003322/73/Τ&ΕΦ/Εγκυκλίου Διαταγής, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η προβλεπόμενη βεβαίωση των ασφαλιστικών εταιριών, με την οποία βεβαιώνεται ότι το μεταβιβαζόμενο αυτοκίνητο όχημα είναι ασφαλισμένο, θα λαμβάνεται υπόψη, ανεξάρτητα εάν έχει εκδοθεί στο όνομα του πωλητή ή του αγοραστή.

2. Κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος δεν θα ελέγχεται η ασφαλιστική κάλυψη αυτού, εφόσον συντρέχει μια από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Το όχημα βρίσκεται σε ακινησία κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, όπως ισχύουν, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη μεταβίβαση. Η άρση της ακινησίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, δεν δημιουργεί υποχρέωση διαπίστωσης ασφαλιστικής κάλυψης για τη μεταβίβαση.

β) Η μεταβίβαση γίνεται από πρόσωπο που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 36α του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής του.

γ) Η μεταβίβαση αφορά αποχαρακτηρισμένο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.

δ) Η μεταβίβαση αφορά ανάριθμο αυτοκίνητο όχημα.

3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα εισπραττόμενα ποσά, από το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται στα ανασφάλιστα αυτοκίνητα οχήματα, θα αποδίδονται στο ΝΠΙΔ "Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων", στον υπ' αριθ. 104/480243-89 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο