Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2013 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 26/23.4.2013 Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με το χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων του τ.ΕΤΕΑΜ

(Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με το χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων του τ.ΕΤΕΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 23/4/2013
Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/2299

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41)
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215196,
210 5215237
FAX : 210 5215195
e-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 26

ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤO XEIΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ τ.ΕΤΕΑΜ»

Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. 1636/23.1.2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. (ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡΕΩ-Υ5Ε)

Σας κοινοποιούμε, για γνώση και εφαρμογή, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για την αρμοδιότητα χειρισμού υποθέσεων του τ.ΕΤΕΑΜ και επισημαίνουμε ότι παραμένουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι υποθέσεις Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ) που αφορούν στην είσπραξη εσόδων, βεβαίωση εισφορών καθώς και πάσης φύσης εργασιών επί θεμάτων παροχών και ασφάλισης, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του νεοσύστατου Ταμείου.

Επίσης παραμένουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι ενστάσεις κατά αποφάσεων Διευθυντή που αφορούν σε θέματα παροχών και ασφάλισης του τ.ΕΤΕΑΜ οι οποίες θα εξετάζονται από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή του αρμόδιου, σύμφωνα με τον Κ.Α.Α., Υποκ/τος.

Όμως, σε ότι αφορά στις υποθέσεις τ.ΕΤΕΑΜ οι οποίες εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια, αρμοδιότητα για την παραλαβή των δικογράφων και των δικαστικών αποφάσεων αλλά και για το χειρισμό και υποστήριξη αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων, έχει πλέον το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Ε.Α. και όχι η Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Κατά συνέπεια, όταν ζητούνται απόψεις για συζήτηση υπόθεσης, τ.ΕΤΕΑΜ σε Διοικητικό Δικαστήριο, πρέπει να στέλνετε εμπρόθεσμα, στη Γραμματεία του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Ε.Α. (Πειραιώς 9-11, 10552 Αθήνα), την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας έκθεση, που να περιέχει όλα τα απαραίτητα για την υπόθεση στοιχεία και να συνοδεύεται από υποφάκελο με αντίγραφα των κρίσιμων διοικητικών εγγράφων του συνταξιοδοτικού φακέλου και σε θέματα ασφάλισης τον φάκελο ασφαλισμένου ή εργοδότη, που αφορά αποκλειστικά και μόνο κλάδο ασφάλισης τ.ΕΤΕΑΜ, (υπαγωγή στην ασφάλιση, επιστροφή εισφορών, απόφαση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική ασφάλιση), προκειμένου να τεθούν υπόψη των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις θα απευθύνεστε στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο