Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-1998 ]

ΠΟΛ.1083/12.3.1998 Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1998, σχετικά με το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών

(Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1998, σχετικά με το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12 Μαρτίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1034361/540/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - TMHMA A'
2. ΚΕΠΥΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΠΟΛ.: 1083

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1998, σχετικά με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Με αφορμή το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1110741/1924/Α0012/ΠΟΛ.1291/ /31.10.1997 Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα ποσά των αποδοχών ή συντάξεων και του φόρου εισοδήματος που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στους Κωδικούς 301 - 316, τότε οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 θα πρέπει να διορθώνουν
τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994.

2. Οταν διαπιστώνεται ότι η μείωση του παρακρατηθέντος φόρου (Κωδ. 315) είναι μεγαλύτερη του 5% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί (Κωδ. 313), εφόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) δραχμών, τότε πρέπει να προσκαλείται από την αρμόδια ΔΟΥ ο φορολογούμενος, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

3. Επίσης, όταν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει αναγραφεί παρακρατηθείς φόρος (Κωδ. 315), μεγαλύτερος του αναλογούντος φόρου (Κωδ. 313), τότε πρέπει να προσκαλείται ο φορολογούμενος από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

4. Αν είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του αναλογούντος φόρου (Κωδ. 313) χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ. 315), το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως παρακρατηθείς φόρος και η εκκαθάριση θα γίνεται με αναλογούντα φόρο.

5. Αν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του παρακρατηθέντος φόρου (Κωδ. 315), χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του αναλογούντος φόρου (Κωδ. 313) και με την προϋπόθεση ότι ούτε και στη βεβαίωση αποδοχών φέρεται συμπληρωμένη η στήλη με τον αναλογούντα φόρο, το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως αναλογούν φόρος και η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο. Περαιτέρω αν από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύψει ποσό για επιστροφή, το οποίο οφείλεται σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών θα διενεργείται μείωση με ποσοστό 5%, στο ποσό του φόρου που αναλογεί.

6. Στην περίπτωση που ο αναλογούν φόρος (Κωδ. 313), ισούται με τον παρακρατηθέντα φόρο (Κωδ. 315), όπως προκύπτει από την βεβαίωση αποδοχών, τότε η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο.

7. Στην περίπτωση που ο αναλογούν φόρος (Κωδ. 313) είναι μεγαλύτερος από τον παρακρατηθέντα φόρο (Κωδ. 315), εφόσον η διαφορά αυτή είναι μικρότερη ή ίση με 5% του φόρου που αναλογεί, τότε η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο.

8. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στα εισοδήματα και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο της συζύγου.

Προσοχή


Σε καμία περίπτωση δεν θα γραφεί φόρος μισθωτών υπηρεσιών στους Κωδικούς 609-610 του Πίνακα 11 της δήλωσης εκτός των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο