Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2006 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 220/7.6.2007 Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων από Πρακτορεία Ασφαλειών

(Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων από Πρακτορεία Ασφαλειών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 7 Ιουνίου 2007 
Αριθμός πρωτοκόλλου 220 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  
Fax: 210 3286 075, 
e-mail: [email protected]                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Νέο ερώτημα σε ήδη απαντηθέν ερώτημα σχετικά με την «Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών επιχειρήσεων από Πρακτορεία Ασφαλειών».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν υπάρχει περαιτέρω τροποποίηση του Π.Δ. 148/84 και του Π.Δ. 64/99.
Όμως, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674/ΕΕC περί ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (άρθρο 2) και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1606/2002 περί εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΠΧΠ 4), διαφοροποίηση της λογιστικής παρουσίασης και συνεπώς ανάγκη πρόσθετων ή διαφορετικών λογαριασμών, υπάρχει, μόνο για τις επιχειρήσεις που εκδίδουν ασφαλιστήρια ή αντασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι επιχειρήσεις διαμεσολάβησης (Πρακτορεία Ασφαλειών), είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και συνεπώς δε διαφέρουν από τις επιχειρήσεις που παρέχουν άλλες υπηρεσίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
TΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ                                 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                            
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο