Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-1998 ]

ΠΟΛ.1081/11.3.1998 Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1998 και υποβολή στοιχείων

(Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1998 και υποβολή στοιχείων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1998 και υποβολή στοιχείων 1032152/962/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ.1081/11.3.1998

Προκειμένου να ενημερώνεται το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Δρυ και σε συνέχεια των οδηγιών που σας δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1020548/558/ΔΕΥ-Β'/ /διαταγή μας, για γρήγορη προώθηση των δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος στο ΚΕΠΥΟ, πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Παράλληλα με την παραλαβή των δηλώσεων, να γίνεται διαχωρισμός όσων δηλώσεων έχουν σε εκκρεμότητα το Εντυπο Ε3 (υποβολή του Εντύπου Ε3 μέχρι 30.4.1998 από Λογιστικά Γραφεία). Σε όλες τις υπόλοιπες δηλώσεις να γίνεται κωδικογράφηση και να αποστέλλονται άμεσα στο ΚΕΠΥΟ.

2. Η αποστολή των δηλώσεων να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση [μια (1) αποστολή κάθε εβδομάδα].
Ολες οι ΔΟΥ της χώρας, να ενημερώνουν κάθε εβδομάδα με Fax ή τηλεγράφημα τις αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις στις οποίες υπάγονται, για τον αριθμό των δηλώσεων που απέστειλαν στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση και σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί με την ανωτέρω εγκύκλιο διαταγή μας.
Οι Γραμματείες Οικονομικών Επιθεωρήσεων, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των Fax ή τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των ΔΟΥ της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του Προϊσταμένου τους, να την αποστέλλουν με Fax στη Διεύθυνσή μας (Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β'), στον αριθμό Fax: 52.44.156 ή 52.30.289. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από όλες τις ΔΟΥ, ώστε να στέλνεται ικανοποιητικός αριθμός δηλώσεων κάθε εβδομάδα στο ΚΕΠΥΟ, με στόχο η εκκαθάριση των δηλώσεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30.6.1998. Επομένως το σύνολο των δηλώσεων, θα πρέπει να έχει αποσταλεί από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ μέχρι την 25.5.1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο