Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-1998 ]

ΠΟΛ.1079/4.3.1998 Βεβαίωση τοκοχρεωλυτικών δόσεων και παρακολούθηση είσπραξης αυτών υπέρ της ανταλλάξιμης περιουσίας

(Βεβαίωση τοκοχρεωλυτικών δόσεων και παρακολούθηση είσπραξης αυτών υπέρ της ανταλλάξιμης περιουσίας )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΒεβαίωση τοκοχρεωλυτικών δόσεων και παρακολούθηση είσπραξης αυτών υπέρ της ανταλλάξιμης περιουσίας
1033042/1828/00105/ΠΟΛ.1079/4.3.1998

Με αφορμή την υπ' αριθ. 1008855/400/0010Γ'/22.1.1998 εγκύκλιό μας προς τις ΔΟΥ Κράτους, αναφορικά με την υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων, εισπράξεων, διαγραφών, καταθέσεων και πληρωμών που αφορούν τα έσοδα και έξοδα του ΤΑΠΑΠ, παρατηρήσαμε τα κατωτέρω:
Πολλά έσοδα υπέρ της ανταλλάξιμης περιουσίας βεβαιώνονται μεν στις κατά τόπους ΔΟΥ, αλλά δεν εισπράττονται.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται από το νόμο να παρακολουθούν τα δάνεια (καρτέλες) των οφειλετών, παράλληλα με τους χρηματικούς καταλόγους και εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει παρέλθει έτος χωρίς να πληρωθούν οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. β'του Ν.Δ. 547/1970 σύμφωνα με τις οποίες "Εν περιπτώσει καθυστερήσεως μίας τοκοχρεωλυτικής δόσεως πέραν του έτους καθίσταται ληξιπρόθεσμον και απαιτητόν ολόκληρον το ανεξόφλητον χρέος".

Οι εκπρόθεσμοι οφειλέτες ειδοποιούνται να προσέλθουν να εξοφλήσουν τη ληξιπρόθεσμη οφειλή τους μετά των νομίμων προσαυξήσεων. Μετά την ταμειακή τακτοποίησή τους υποβάλουν αίτηση η οποία τίθεται υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, προκειμένου να αποφασισθεί η επαναφορά του υπολοίπου χρέους σε τμηματική καταβολή (δόσεις).
Σε αντίθετη περίπτωση η είσπραξη των ληξιπροθέσμων δόσεων και του συνόλου της απαιτήσεως ως και η εκτέλεση των πωλητηρίων συμβολαίων ενεργούνται σύμφωνα με το νόμο περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 15, παρ. 7 του Β.Δ. από 24.10.1940).
Παρατηρήθηκε ακόμη ότι από ορισμένες υπηρεσίες δεν βεβαιώνονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις στις κατά τόπους ΔΟΥ, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθούνται τα δάνεια των αγοραστών και να εκφεύγει ο έλεγχος των εσόδων
της ανταλλάξιμης περιουσίας.
Υστερα από τα ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση στις κατά τόπους ΔΟΥ των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε βάρος των αγοραστών ανταλλαξίμων κτημάτων, την παρακολούθηση της είπραξής τους και σε αντίθετη περίπτωση την έγκαιρη ειδοποίηση των ΔΟΥ να κινήσουν τη διαδικασία της είσπραξης ολόκληρης της οφειλής σύμφωνα με τον ΝΕΔΕ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο