Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-1998 ]

Δ.344/14/04.03.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 Δ.344/14/4.3.1998

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998, οι οποίες, όπως θα παρατηρήσετε, είναι μεταβατικού χαρακτήρα και σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παρ. 4 επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 74 του Ν.2065/1992 (τις οποίες επανακοινοποιούμε). Στην περίπτωση αυτή, οι δασμοί και φόροι, επί των οποίων δεν θα υπολογισθούν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρέπει να καταβληθούν σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις
οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τους ενδιαφερόμενους.

2. Με την παρ. 5, τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής της υπ' αριθ. Δ.247/1988 ΑΥΟ, από Αλβανούς υπηκόους και έχει περάσει η προβλεπόμενη προθεσμία παραμονής τους στο καθεστώς αυτό, επιτρέπεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι και τις 18.4.1998, να επανεξαχθούν, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. Δ.247/1988 ΑΥΟ προστίμων για εκπρόθεσμη επανεξαγωγή και κυκλοφορία πέραν της λήξης της προς επανεξαγωγή προθεσμίας.
Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους παράταση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, μέχρι την ημέρα επανεξαγωγής των αυτοκινήτων που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 18.4.1998, με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Εφόσον τα αυτοκίνητα έχουν δεσμευθεί ή ακινητοποιηθεί, θα αποδίδονται στους κατόχους τους για την άμεση επανεξαγωγή τους. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.


Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α'/30.6.1992)

Αρθρο 74

1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν.896/1937 (ΦΕΚ 395/Α') και της παρ. 2α' του άρθρου 100 του Ν.1165/1918 (ΦΕΚ 59/Α', ΦΕΚ 73/Α') δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης σε άλλες χρήσεις ή διάθεσης στην κατανάλωση τυπογραφικών μηχανημάτων και λοιπών ειδών, που έχουν παραληφθεί ατελώς, βάσει των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α'), εφόσον καταβληθούν οι αναλογούντες στα είδη αυτά δασμοί και φόροι.

2. Η καταβολή των πιο πάνω δασμών και φόρων επί των οποίων δεν θα υπολογισΘούν τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές προσαυξήσεις, θα γίνει σε 16 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Εκκρεμείς ποινικές και διοικητικές δίκες, καθώς και πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων των τελωνειακών αρχών, που αφορούν είδη της παρ. 1, για τις αναφερόμενες σ' αυτή περιπτώσεις, αναστέλλονται μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με την παρ. 2 των προαναφερόμενων ποσών, οπότε και καταργούνται.

4. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α') καταργούνται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο