Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 5.3.2013 Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94

(Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 05/03/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94».

Σχετικό:

Με την από 20/2/2013 αίτησή σας θέτετε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του λογαριασμού 94, στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδά σας από πώληση προϊόντων δεν υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ, ενώ από επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, ΦΕΚ Α' 222), όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4, εφαρμόζεται η τήρηση του λογαριασμού 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίζεται, στην τήρηση λογαριασμού 94, ότι για τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 όταν τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.

Στην ίδια εγκύκλιο, στον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94, διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός 94 τηρείται για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τις πρώτες ύλες, ενώ για τα αγαθά των τρίτων δεν απαιτείται να τηρούνται υπολογαριασμοί του λογαριασμού 94, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992).

Κατά συνέπεια, δεν έχετε υποχρέωση τήρησης λογαριασμού 94 για τα ακαθάριστα έσοδα σας από πώληση προϊόντων (λογαριασμός 71), αφού δεν υπερβαίνει ως κλάδος τα 5.000.000 ευρώ, ούτε για τα ακαθάριστα έσοδα σας από επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (λογαριασμός 73), αφού πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις δεν λαμβάνονται υπόψη για την εν λόγω υποχρέωση.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο