Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 27.2.2013 Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία

(Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 27/02/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία».

Σχετικό:

Με την από 13/2/2013 αίτησή σας, θέτετε το ερώτημα εάν με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, άρθρο 1, ΦΕΚ 222) η ιατρική εταιρεία συνεχίζει να έχει την υποχρέωση που είχε για τήρηση πρόσθετου βιβλίου με τις διατάξεις του άρθρου 10, περίπτωση ια, του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 23, του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ερμηνεύτηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013, μεταξύ των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του σχετικού στοιχείου, είναι και οι γιατροί και κατ΄ επέκταση και οι ιατρικές εταιρείες. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών επιτυγχάνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σε θεωρημένα έντυπα, είτε επί μηχανογραφικής τήρησης με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν.1809/1988.

Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την περιγραφή «Έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών της παρ.23 του άρθρου 4». Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα τήρησης του θεωρημένου με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλίου ασθενών μέχρι εξαντλήσεώς του χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Διευκρινίζεται επίσης με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1020/5.2.2013 ότι στην περίπτωση που οι υπόχρεοι επιλέγουν, αντί της απεικόνισης σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα, να παρέχουν τις ασφαλείς πληροφορίες με τη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν.1809/1988, σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή – καταχώριση των δεδομένων των πληροφοριών στο μηχανογραφικό τους σύστημα, ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Αγκιναρασταχάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο