Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ18Α 5012692 ΕΞ 2.4.2013 Εφοδιασμός με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πλωτών μέσων για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα

(Εφοδιασμός με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πλωτών μέσων για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 2 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ18Α 5012692 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνά
Τηλέφωνο : 210 – 6987502
Fax : 210 – 6987506
E-mail : <[email protected]>

ΘΕΜΑ: Εφοδιασμός με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πλωτών μέσων για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. Δ. 1525/88/Α0018/05.11.2004 ΕΔΥΟ.
β) Η με αριθμ. πρωτ. Δ.99/5/Α0018/23.1.2004 όμοια.
γ)Το με αριθμ. πρωτ. 8220/140/12/15.11.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο εφοδιασμού με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ πλοίων, πλωτών μέσων και εν γένει ναυπηγημάτων για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα [άρθρο 10 παρ.3 β εδαφ. 7 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει], σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα τροποποιείται η α) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ, ως προς την αρμόδια αρχή έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης πραγματοποίησης των επί κέρδει εργασιών εκτός λιμένα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω βεβαίωση που υποβάλλεται κάθε φορά στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού, θα εκδίδεται εφεξής από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως καθ’ ύλην αρμόδια για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των λιμένων και γενικότερα της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2971/2001, διαθέτουσα την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική κρίση, σύμφωνα με το ανωτέρω γ) σχετικό, και όχι από τις κατά τόπο αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι ο εφοδιασμός πλοίων και πλωτών μέσων που εκτελούν επί κέρδει εργασίες εκτός λιμένα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού με την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο