Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2013 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 14/10.4.2013 Δυνατότητα ανακατάταξης τυχόν υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3996/2011

(Δυνατότητα ανακατάταξης τυχόν υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3996/2011)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 10/4/2013
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ6/3/617174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛΕΦ: 210 5285617
FAX: 210 5285599

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα ανακατάταξης τυχόν υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3996/2011».

ΣΧΕΤ: Η αριθ.4/2012 εγκύκλιος της Δ/νσης Εσόδων.

Με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την κατάταξη ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ.

Συγκεκριμένα για τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3996/2011 στα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 258/2005 (ήτοι μέχρι 31/12/2006) έχουν διανύσει χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ να καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισης τους στο πρώην ΤΣΑ στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής τους, ίση με διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αν παρέχεται από τις ανωτέρω διατάξεις, δυνατότητα ανακατάταξης χρόνου που έχει διανυθεί στο πρώην ΤΣΑ, τμηματικά, η Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών με την από 6/12/2012 γνωμοδότηση – η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. ΟΑΕΕ με την αριθ.159/34/12-3-2013 απόφαση - απάντησε θετικά, καθόσον ο Νόμος δεν το απαγορεύει.

Ως εκ τούτου ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που με αίτησή του έχει ζητήσει την ανακατάταξη μέρος χρόνου που έχει διανυθεί στο πρώην ΤΣΑ (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.3996/2011), δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση και να ζητήσει ανακατάταξη και του υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης του.

Αιτήματα που ενδεχομένως εκκρεμούν παρακαλούμε όπως εξεταστούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο