Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-1998 ]

ΠΟΛ.1075/9.3.1998 Χορήγηση ΑΦΜ από ΔΟΥ εκτός ΟΠΣΦ (TAXIS)

(Χορήγηση ΑΦΜ από ΔΟΥ εκτός ΟΠΣΦ (TAXIS) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9 Μαρτίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.: 1031220/1197/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1075

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΦΜ από ΔΟΥ εκτός ΟΠΣΦ (TAXIS).

Οπως γνωρίζετε, από 3 Μαρτίου 1998 άρχισε ήδη να λειτουργεί στη ΔΟΥ Μοσχάτου το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (ΤΑΧΙS) και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και οι διαδικασίες απόδοσης.
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω από τη ΔΟΥ Μοσχάτου παρατηρήθηκε ότι σε συναλλασσόμενες με αυτή έπρεπε να αποδοθεί ΑΦΜ λόγω αρμοδιότητος από άλλες ΔΟΥ εκτός TAXIS, όπως μέλη εταιριών, παντρεμένες γυναίκες μη επιτηδευματίες κ.ά. Κατόπιν τούτου όλες οι ΔΟΥ εκτός TAXIS υποχρεούνται να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες, στη περίπτωση που προσέρχονται σε αυτές συναλλασσόμενοι της ΔΟΥ Μοσχάτου σήμερα, άλλων ΔΟΥ αργότερα, για χορήγηση ΑΦΜ:

* Θα συμπληρώνεται από τον υπόχρεο το έντυπο "Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ", που και σήμερα χρησιμοποιείται για τους κατόχους ΕΙΧ ή μοτοσικλετών με κυβισμό μεγαλύτερο ή ίσο των 500 κ.ε., με τη προσθήκη δίπλα στην ημερομηνία γέννησης και του τόπου γέννησης απαραίτητα, καθώς και το ονοματεπώνυμο της μητέρας.

* Το πεδίο "ΔΟΥ οχήματος" στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα αντικαθίσταται με τη "ΔΟΥ TAXIS".

* Το έντυπο αυτό θα αποστέλλεται από τις ΔΟΥ με Fax στο Τμήμα Γενικού Μητρώου του ΚΕΠΥΟ - υπόψη κας Κυριακάκη - και στα Fax: 95.76.570 - 95.76.572 - 95.76.573 και αυθημερόν θα σας διαβιβάζεται ο ΑΦΜ που θα χορηγείται.

* Ο ΑΦΜ αυτός θα κοινοποιείται και στη ΔΟΥ TAXIS (ΔΟΥ Μοσχάτου σήμερα), για τη λειτουργία της οποίας χορηγήθηκε.

Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία θα τηρείται εφεξής από όλες τις εκτός TAXIS ΔΟΥ για τη λειτουργία των ΔΟΥ που κάθε φορά εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο